מפת הנכסים

גיאנה

בלוק קייצ'ור ( Kaieteur )

גיאנה, הממוקמת  בין סורינאם לוונצואלה בדרום אמריקה הפכה בשנים האחרונות לאחד ממוקדי החיפוש וההפקה הבולטים בעולם בתחום הנפט והגז ומוגדרת כחלק מאגן גיאנה-סורינאם הפורה. במסגרת הפעילות המואצת בשנים האחרונות התגלו במדינה מאגרי נפט בהיקפים של כ-10 מיליארד חביות נפט בנות הפקה וזאת בלמעלה מ-20 תגליות שונות. תגליות הנפט ופוטנציאל הפיתוח הגלום במים הכלכליים של המדינה הביאו חברות אנרגיה רבות להשקיע סכומים הון רב בחיפוש, גילוי ופיתוח של משאבים. כיום פעילות במדינה חברות אנרגיה מהשורה הראשונה בעולם ובהן ExxonMobil   ,Total, Repsol, Hess, Tollow  ועוד.

כחלק מהאסטרטגיה של פיתוח אגנים בתוליים זיהה הגיאולוג הראשי של השותפות איתן אייזנברג את הפוטנציאל הרב במדינה, מה שהוביל את רציו לבקש עוד בשנת 2012 ולקבל בשנת 2015 את הרישיון בשטח בלוק קייצ’ור ( Kaieteur) המשתרע על שטח של כ-13,535 קמ”ר מידי המדינה. בשנים הבאות השותפות צירפה לרישיון חברות אנרגיה עולמיות מובילות כ- ExxonMobil המשמשת כמפעילת הבלוק ואת Hess ו- Cataleya. כיום מחזיקה השותפות 25% מהזכויות בשטח הבלוק.

במהלך שנת 2020 ביצעה השותפות את קידוח טנג’ר-1 (Tanager-1) הקידוח הראשון בבלוק קייצ’ור אשר בוצע במים אולטרה עמוקים. בסיום הקידוח הכריזה השותפות על תגלית בהיקף של כ-65 מיליון חביות נפט בשטח הפרוספקט וזאת על-פי הערכות בלתי תלויות של חברת  NSAI. בזמן שהשותפים לרישיון ממשיכים בניתוח הנתונים הרבים אשר נאספו במהלך הקידוח, בחודש פברואר 2021 פרסמה השותפות דו”ח משאבים מעודכן לבלוק במסגרתו הוערכו 11 פרוספקטים המרוכזים ב-3 מקבצים שונים  ובהם פוטנציאל של למעלה מ- 2 מיליארד חביות נפט. לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת 2022, התחייבה אקסון מוביל להודיע האם בכוונתה להתקדם לקידוח שני בשטח הבלוק ובאיזה פרוספקט. במידה ותתקבל החלטה על קידוח שני הוא צפוי להתחיל בסוף 2022-תחילת 2023.

פיליפינים

SC76

כחלק מהאסטרטגיה של רציו פטרוליום להיכנס לאגנים לא מפותחים החליטה השותפות להתמודד במכרז של הממשלה לשטחי חיפוש ממזרח לאי פלאוון. לאחר זכייתה במכרז בשנת 2016 הוענק לרציו פטרוליום שטח חיפוש נרחב בשם SC76. בשנת 2019 קיבלה השותפות אישור מממשלת הפיליפינים להרחבת שטח החיפוש SC76  בכ-50%. כיום מחזיקה השותפות, המשמשת גם כמפעילת הבלוק ב-100% בבלוק המשתרע על שטח של כ- 6,480 קמ”ר בעומקי מים הנעים בין 900-1,700 מטרים.

לאחר ניתוח ופיענוח של נתונים סייסמיים קיימים ומיפוי מספר אזורים מבטיחים, החליטה השותפות לקדם סקר סיסמי 3D אשר אמור להתקיים בשנה הקרובה וזאת במטרה לקבל בעתיד החלטה על מיקומו של הקידוח הראשון. במקביל לעבודה הנעשית בשטח הבלוק בוחנת השותפות הצעות שונות לכניסת שותפים לרישיון SC76.

מרוקו

בלוק דאח'לה אטלנטיק (Dakhla Atlantique)

בדומה לגיאנה והפיליפינים וכחלק מהאסטרטגיה של רציו פטרוליום להיכנס לאגנים לא מפותחים, חתמה השותפות בחודש אוקטובר 2021 עם ממשלת מרוקו על זכות בלעדית ללימוד ומחקר של בלוק Dakhla Atlantique. הבלוק, המשתרע על שטח משמעותי של כ-109,000 קמ”ר ממוקם לחופי האוקיינוס האטלנטי בעומקי מים הנעים בין מים רדודים לעומק של כ-3,000 מטרים. בתקופת הסכם המחקר השותפות תחזיק במלוא הזכויות בבלוק (100%).

במהלך תקופת המחקר שאורכה כשנתיים והיא בעלת אפשרות הארכה, צפויה השותפות לעבד מחדש נתונים סיסמיים קיימים ולבצע פיענוח ראשוני של מידע נוסף וזאת על מנת למפות מטרות ופרוספקטים פוטנציאליים לקידוחים אפשריים עתידיים. במסגרת ההסכם ובתום תקופת המחקר תוכל השותפות לבקש רישיון חיפוש והפקה בשטח הבלוק.