הנהלה רציו פטרוליום

סגן נשיא בכיר אקספלורציה והפקה

מנהל חיפושים

עו״ד, יועץ משפטי